Lees online
VGZ
Beste zorgaanbieder,
Op 3 oktober bespraken we in een informatiebijeenkomst de wijzigingen in de overeenkomst Implantologie. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben we gesprekken gevoerd met de belangenverenigingen NVOI en KNMT. In deze e-mail vindt u de uitkomsten van deze gesprekken en de aanpassingen die naar aanleiding daarvan worden doorgevoerd in de overeenkomst Implantologie. Op onze website vindt u een korte samenvatting van de bijeenkomst en de behandelde onderwerpen.
Resultaten gesprek NVOI en KNMT
VGZ heeft na 3 oktober met de belangenverenigingen NVOI en KNMT gesproken over de centrale inkoopafspraken, zinnige zorg en garanties. Zoals eerder aangegeven, hebben we begrip voor de bezwaren die u heeft geuit. Als uitkomst van de gevoerde gesprekken en naar aanleiding van uw waardevolle feedback, heeft VGZ besloten de volgende aanpassingen in de overeenkomst door te voeren:

 • 1-op-1 vergoeding van alle implantaten
  VGZ vergoedt alle implantaten tegen de netto inkoopprijs. Dat betekent dat u de J33 declareert zoals u materiaal- en techniekkosten declareert. In de vergoeding van de J33 houden we rekening met de kosten voor een eventuele afdekschroef of healing abutment (bij een één-fasebehandeling) tot maximaal het Nza-tarief. Dit geldt zowel voor de zorgverzekeringswet als de aanvullende verzekering.

 • Aanpassing van de naam "verbetermodule" naar "standaardmodule"

 • Bepaling aanvullende verzekering
  Alleen de bepaling betreffende de vergoeding van de J33 en bepaling betreffende de opslag op het honorarium zijn van toepassing op de aanvullende verzekering. Een verzekerde kan voor een behandeling die niet vergoed wordt vanuit de zorgverzekeringswet, bijbetalen ten opzichte van het maximale budget in zijn aanvullende verzekering. Zoals bekend, kunt u geen bijbetaling vragen hoger dan het Nza-tarief.

Naast deze aanpassingen, geven we u graag een extra toelichting op de garantie zoals omschreven in artikel 3.7 van de zorgovereenkomst Implantologie:

 • Toelichting op artikel 3.7 Garantie
  In artikel 3.7 is het kosteloos herimplanteren binnen een termijn van 5 jaar opgenomen. De Zorgaanbieder verleent deze garantie als er sprake is van een niet-biologische oorzaak van falen van de implantaten. In dit geval is er mogelijk sprake van een gebrekkige indicatiestelling of technisch handelen waardoor de osseo-integratie niet geslaagd is. Dit is ter beoordeling van de Zorgverzekeraar. Is er sprake van een biologische oorzaak van het falen van de implantaten? Dan wordt herimplantatie niet eerder gedaan/vergoed dan dat de biologische oorzaak indien mogelijk (blijvend) is weggenomen. Uiteraard wordt er ook van de patiënt verwacht dat de implantaten goed verzorgd zijn, dat laat u meewegen in uw beoordeling om te herimplanteren
Wat betekenen deze wijzigingen voor u?
U vindt de bovengenoemde aanpassingen in de overeenkomst, vanaf week 45 in het zorginkoopportaal van VECOZO.

De termijn om de overeenkomst te tekenen, hebben we verlengd tot 15 november 2018. Heeft u al een overeenkomst getekend? Dan zijn de aanpassingen ook op uw contract van toepassing. U ontvangt van ons een nieuw aanbod.
De voordelen van een overeenkomst voor u?
Zoals tijdens de informatiebijeenkomst toegelicht, biedt de overeenkomst implantologie diverse voordelen:
 • Machtigingsvrij plaatsen en vervangen van gebitsprothese op implantaten;
 • Melden van 2 implantaten in de onderkaak
 • Afsluiten overeenkomst op praktijkniveau, voor alle bevoegde zorgverleners in de praktijk gelden dezelfde vergoedingen;
 • Betaling binnen 14 dagen in plaats van de huidige 21 dagen;
 • Een opslag op het honorarium (daarmee delen we de besparing met u);
 • Vermelding in onze zorgzoeker/Vergelijk en Kies;
 • De mogelijkheid om te groeien naar volledig machtigingsvrij werken.
 
We hopen dan ook dat met de hierboven genoemde aanpassingen in de overeenkomst en toelichtingen, gehoor te hebben gegeven aan uw bezwaren.

Met hartelijke groet,

Team Zorginkoop Mondzorg
Twitter   Facebook   Youtube
Privacy